Πρώτη χαλάρωση-τεστ για τα capital controls

 -  -  543


capital
Την δυνατότητα να μεταφέρουν ευκολότερα χρήματα στο εξωτερικό και να διαχειρίζονται πιο άνετα το λεγόμενο «νέο χρήμα» δίνει η κυβέρνηση σε επιχειρήσεις που τηρούν διπλογραφικό λογιστικό σύστημα.
Συγκεκριμένα, απόφαση του υπουργού Οικονομικών Ευκλείδη Τσακαλώτου για την χαλάρωση των capital controls επιτρέπει πλέον το άνοιγμα λογαριασμών από εταιρείες που έχουν τη μορφή νομικού προσώπου και τηρούν διπλογραφικό λογιστικό σύστημα.
Συγκεκριμένα αυτές θα μπορούν να ανοίγουν νέο λογαριασμό, όψεως ή καταθετικό, σε πιστωτικό ίδρυμα μέσω της δημιουργίας νέου κωδικού πελάτη (Customer ID), ανεξαρτήτως της ύπαρξης άλλου διαθέσιμου λογαριασμού του οποίου είναι δικαιούχοι.
Ενδεικτικώς, σύμφωνα με την ερμηνεία που αρμοδίως έχει δοθεί, διπλογραφικό λογιστικό σύστημα εφαρμόζουν:
α) Οι ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ και οι Ετερόρρυθμες κατά μετοχές εταιρείες.
β) Οι προσωπικές ΟΕ και ΕΕ των οποίων όλα τα άμεσα ή έμμεσα μέλη είναι είτε οντότητες των ως άνω νομικών μορφών, είτε είναι άλλες οντότητες συγκρίσιμου νομικού τύπου με τις οντότητες αυτές.
γ) Οι ΟΕ, ΕΕ, οι ατομικές επιχειρήσεις, οι αστικές εταιρείες κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα, οι κοινωνίες αστικού δικαίου, οι δικηγορικές εταιρείες, οι κοινοπραξίες κ.λπ. με κύκλο εργασιών μεγαλύτερο από 1.500.000 ευρώ.
δ) Τα μη κερδοσκοπικά Ν.Π.Ι.Δ. (σωματεία, σύλλογοι, ενώσεις προσώπων κ.λπ.,) εφόσον αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, με κύκλο εργασιών μεγαλύτερο από 1.500.000 ευρώ.
ε) Ο πρατηριούχος υγρών καυσίμων και ο πωλητής πετρελαίου θέρμανσης με κύκλο εργασιών μεγαλύτερο από 8.000.000 ευρώ.
Η δυνατότητα δημιουργίας νέου κωδικού πελάτη (Customer ID) σημαίνει πως οι ανωτέρω εταιρείες θα μπορούν χωρίς να απαιτείται έγκριση από τις Ειδικές Υποεπιτροπές των τραπεζών ή την Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών να μεταφέρουν κεφαλαία προς το εξωτερικό έως του ποσού των 1.000 ευρώ σε μηναία βάση. Μέχρι σήμερα τους επιτρεπόταν η αποδοχή και εκτέλεση εντολών μεταφοράς κεφαλαίων προς το εξωτερικό από τράπεζες έως του ποσού των 1.000 ευρώ ανά κωδικό πελάτη και ανά ημερολογιακό μήνα.
Σύμφωνα με τραπεζικούς κύκλους η κίνηση αυτή αποτελεί ένα πρώτο μεγάλο τεστ για την άρση των κεφαλαιακών περιορισμών, καθώς εάν παρατηρηθεί μαζικό άνοιγμα λογαριασμών και μεγάλο κύμα αποστολών των 1.000 ευρώ εκτός Ελλάδος θα σημαίνει πως η εμπιστοσύνη παραμένει σε χαμηλά επίπεδα.
Οργανισμοί εκτός capital controls

Παράλληλα με την ίδια απόφαση του Ευκλείδη Τσακαλώτου διευρύνεται ο αριθμός των θεσμών που δεν εμπίπτουν στους περιορισμούς των capital controls . Σε αυτούς περιλαμβάνονται: Η Τράπεζα Εμπορίου και Ανάπτυξης Εύξεινου Πόντου (‘Black Sea Trade and Development Bank’), η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (‘European Bank for Reconstruction and Development’), η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (‘European Investment Bank’), το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την ανάπτυξη της επαγγελματικής κατάρτισης (ΕΚΑΕΚ) (‘European Centre for the development of vocational training – CE.DE.FOP’), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (‘E.N.I.S.A.’), το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας (‘F.A.O.’), ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη διαχείριση της επιχειρησιακής συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα των κρατών – μελών της ΕΕ (‘FRONTEX’), το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (‘I.M.F.’), ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου (‘E.P.L.O.’), η Συντονιστική Μονάδα του Μεσογειακού Σχεδίου Δράσης του Προγράμματος Περιβάλλοντος των Ηνωμένων Εθνών (‘U.N.E.P. – Μ.Α.Ρ.), η Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (‘U.N.H.C.R.’), το Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για την Ανάπτυξη (‘U.N.D.P.’), η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (‘W.H.O.’), ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (Ί.Ο.Μ.’), ο Διεθνής Οργανισμός Εργασίας (‘I.L.O.’), ο Διεθνής Οργανισμός Χρηματοδότησης (‘I.F.C.’), η Τράπεζα Ανάπτυξης του Συμβουλίου της Ευρώπης (‘C.E.B.’) καθώς και οι διπλωματικές αποστολές και οι ξένες προξενικές αρχές.

54 recommended
comments icon 3 comments
3 notes
1347 views
bookmark icon

Write a comment...

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *